Generarea fișierelor ESRI SHP pentru Cadastru General

Creat de TOPOCOM, Aug 11, 2023, 04:28 PM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

Această comandă poate fi apelată din meniul derulant TopoGraph (submeniul C.Parcele -> C8.Import/export fisiere ESRI SHP), din ribbon-ul TopoGraph, din bara de instrumente Parcele, sau prin tastarea C8 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda are ca scop generarea rapidă a celor 6 tipuri de fișiere ESRI SHP prevăzute în specificațiile tehnice pentru lucrările de Cadastru General. Conform prevederilor tehnice în vigoare, sunt obligatorii următoarele fișiere de tip ESRI SHP:

  • Fișierul SHP conținând limita UAT-ului cu 3 atribute/poligon;
  • Fișierul SHP conținând limitele intravilanelor cu 5 atribute/poligon;
  • Fișierul SHP conținând limitele sectoarelor cadastrale cu 4 atribute/poligon;
  • Fișierul SHP conținând limitele tarlalelor cu 4 atribute/poligon;
  • Fișierul SHP conținând limitele imobilelor cu 2 atribute/poligon;
  • Fișierul SHP conținând limitele construcțiilor cu 3 atribute/poligon.
Pentru generarea fișierelor SHP se va deschide desenul dwg al sectorului cadastral, sau al intregului UAT, în care toate imobilele cu date asociate sunt amplasate pe layerul TERENURI. Având în vedere structura și tipul fiecărui fișier SHP necesar, se recomandă ca pentru tarlale, sectoare, limita UAT și limite de intravilan desenul să conțină poliliniile aferente acestora, iar acestea sa fie dispuse pe layere individuale, ușor de identificat (de exemplu tarlalele pe layerul TARLALE, sectoarele cadastrale pe layerul SECTOARE, limita UAT-ului pe layerul LIMITA UAT, limitele intravilanelor pe layerul INTRAVILAN, constructiile pe layerul CONSTRUCTII).
După apelarea comenzii, în caseta de dialog Import/export fisiere ESRI SHP se va apăsa butonul Genereaza fisiere ESRI SHP Cadastru.

În caseta de dialog se va afișa numărul de imobile cu date asociate, numărul de imobile cu construcții și numărul total de constructii. Din zona Continut fisier ESRI SHP se va alege tipul de fișier dorit, iar în zona din partea dreaptă se vor afișa atributele obligatorii fiecărui tip de fișier SHP selectat (de la 1 la 5). Atributele obligatorii pentru codul SIRSUP, denumirea județului și denumirea UAT-ului vor fi completate automat de program.

Butonul Redeseneaza polilinii constructii permite redesenarea poliliniilor tuturor construcțiilor existente în cadrul imobilelor din desenul curent. Această opțiune implică ștergerea prealabilă a tuturor poliliniilor de pe layerul CONSTRUCTII și redesenarea (doar a) celor necesare. Se recomandă utilizarea acestui buton pentru a include în fișierul SHP aferent construcților, geometriile corecte ale acstora.
În zona denumită Layere polilinii 2D inchise se va afișa lista tuturor layerelor din desen, care conțin polilinii 2D închise. Alegerea unui layer din lista derulantă este obligatorie.
În cazul fișierelor SHP pentru limita UAT, pentru limitele imobilelor și pentru limitele construcțiilor, programul va prelua automat toate atributele necesare.

În cazul fișierului SHP cu limitele intravilanelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 2 (codurile SIRUTA) și atributele textuale nr. 5 (numărul fiecurui trup de intravilan).

În cazul fișierului SHP cu limitele sectoarelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 4 (numărul fiecărui sector cadastral).
În cazul fișierului SHP cu limitele tarlalelor, pentru fiecare poligon se vor introduce individual atributele textuale nr. 4 (numărul fiecărei tarlale).
După acționarea butonului OK programul va afișa o casetă de dialog de tip Windows pentru salvarea fișierului SHP.

Descarcati si testati gratuit aplicatia Topograph din linkul urmator: DOWNLOAD TOPOGRAPH