Update Nou Septembrie 2022 - Topograph 7.0 si 8.0

Creat de TOPOCOM, Sep 13, 2022, 11:48 AM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM


În cadrul noului update lansat in luna septembrie 2022, aplicațiile CADGen 3.0, TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost modificată, prin includerea de criterii de căutare noi și modificarea criteriului de căutare după Numere CADGEN. Au fost introduse 4 noi criterii de căutare a imobilelor (cele încadrate cu roșu), după cum urmează:

- Toate imobilele cu suprafața egală cu o valoare introdusă;

- Toate imobilele cu suprafața mai mare decât o valoare introdusă;

- Toate imobilele cu suprafața mai mică decât o valoare introdusă;

- Toate imobilele care conțin construcții fără acte.

În ceea ce privește criteriul de localizare după Numere CADGEN, în câmpul de introducere a numărului CADGEN (zona marcată cu culoarea verde din imagine) se pot introduce numere CADGEN multiple, în formatul exemplificat în caseta de dialog, respectiv 556,557,601,602,705. Formatul de introducere a numerelor CADGEN multiple este similar cu cel folosit pentru imprimarea diferitelor pagini. Numărul criteriilor de localizare: 33.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda ACTAD care permite actualizarea adreselor poștale ale imobilelor (prin adăugarea în descrierea suplimentară a numărului de tarla și de parcelă) a fost modificată. Butonul Continua permite completarea descrierilor suplimentare (libere) cu datele de tarla și de parcelă (ca în versiunile anterioare). Noul buton Sterge toate descrierile suplimentare permite eliminarea din adresele tuturor imobilelor a acestor informații, indiferent dacă acestea se referă la numărul de tarla și de parcelă. De aceea se va acorda o mare atenție la utilizarea noii opțiuni.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 comanda IMPORTCG a fost modificată. Astfel, începând cu noul update, prin utilizarea acestei comenzi, atât imobilele fără construcții cât și cele cu construcții importate din fișierele CGXML vor avea date asociate. Condiția obligatorie este aceea ca toate fișierele CGXML din directorul specificat să nu conțină erori. Se recomandă utilizarea de fișiere CGXML generate cu aplicația TopoGraph8.0, CADGen3.0 sau cele create și/sau verificate cu programul oficial GenerareCG furnizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, instalată doar sub AutoCAD (versiunile 2002-2023 full engine) a fost identificată o limitare a numărului de caractere introduse pentru notele și observațiile înscrierilor în caseta de dialog Introducere/editare inscriere aferenta comenzii  [F21. Adaugare/Editare date imobil]. Începând cu noul update, această limitare a numărului de caractere a fost eliminată. Se recomandă utilizarea unor texte succinte pentru conținutul notelor și observațiilor, cu excepția cazurilor de preluare obligatorie a acestor informații (pentru imobilele cu identificatori electronici).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în caseta de dialog pentru adaugarea/editarea datelor unei construcții cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdus și campul aferent suprafeței din acte. Deși acest câmp nu este unul obligatoriu, în cazul unor imobile cu identificatori electronici, se pot întâlni situații în care suprafața din acte a construcțiilor diferă de suprafața măsurată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la importul unui fișier CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă opțiunea de utilizare a valorii 9999999999999 pentru CNP-urile sau CUI-urile persoanelor, în cazul în care aceste date lipsesc. De asemenea a fost introdusă și opțiunea utilizării pentru codurile poștale lipsă, a valorii 999999. Pentru ca aceste opțiuni să fie disponibile, în caseta de dialog Date importate din fisierul CGXML vor trebui bifate ultimele două comutatoare. Accesul la setările privind datele importate din CGXML se face prin acționarea butonului-imagine pentru setări din caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil.

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, comanda [H1. TIN prin puncte si 3Dpoly] a fost modificată, în sensul acceptării la triangularizare, inclusiv a punctelor (entități de tip POINT) care nu au fost raportate cu comanda [B1. Import puncte topo...] (sau care nu sunt puncte de tip TG).

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 comenzile H1, H2 și H3 pentru generarea unui model triangularizat (TIN) al unui teren, au fost modificate. Astfel, începând cu noul update, după generarea modelului TIN programul permite și generarea opțională a curbelor de nivel, fără a mai utiliza ulterior comanda specifică [I2. Curbe multiple].


[color=var(--blue-link)]https://topo.com.ro/noutati/update-uri-topograph[/font][/font][/size][/color]