Update Nou lansat pentru Topograph 9 & TG10 - Aprilie 2024

Creat de TOPOCOM, Apr 03, 2024, 01:48 AM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

Începând din data de 01 aprilie 2024 au fost introduse versiunile noi TopoGraph9.0 MENTENANȚĂ, TopoGraph10 MENTENANȚĂ și CADGen3.0 MENTENANȚĂ
 
Începând din data de 01 aprilie 2024, aplicațiile TOPOGRAPH9.0, TOPOGRAPH10 și CADGEN3.0 au fost retrase de la comercializare și au fost introduse versiunile noi TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ,  TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ și CADGEN3.0 MENTENANȚĂ. La fel ca versiunile anterioare, noile versiuni sunt permanente (lifetime), se livrează cu cheie de protecție USB și includ o perioadă suplimentară  de mentenanță de un an de la data achiziției. Mentenanța anuală ofera posesorilor de licență posibilitatea de a descărca, instala și utiliza cu titlu gratuit (în perioada de mentenanță) orice update lansat de TOPOCOM SRL. De asemenea, pentru licențele aflate în perioada de mentenanță, orice eventual upgrade va fi permis cu titlu gratuit. La expirarea perioadei de mentenanță,  posesorii de licențe pot opta sau nu pentru prelungirea perioadei de mentenanță pentru încă un an. Posesorii de licență care nu doresc prelungirea perioadei de mentenanță vor putea utiliza în regim permanent (lifetime) ultima versiune descărcată în perioada de mentenanță. Mentenanța anuală reprezintă un produs nou care poate fi achiziționat online accesând pagina de prețuri de pe site-ul oficial al TOPOCOM SRL. La data lansării noilor versiuni, toți posesorii de licențe TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 vor avea acces cu titlu gratuit la primul update al noilor versiuni cu mentenanță. Accesul gratuit la noua versiune CADGEN3.0 MENTENANȚĂ va fi permis numai posesorilor de licențe care au achiziționat CADGEN3.0 ulterior datei de 1 ianuarie 2023. După instalarea primei versiuni de tip MENTENAȚĂ, pentru a identifica perioada de valabilitate a mentenanței, se va putea accesa ultima comandă Despre TopoGraph din meniul derulant al aplicației.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite duplicarea unei înscrieri din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, în caseta de dialog principală a comenzii F21 au fost introduse două butoane-imagine noi.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] include o opțiune nouă care permite ca, după salvarea datelor pentru un imobil din intravilan, să fie reținute localitatea și codul poștal din adresa terenului. Astfel, în caseta de dialog principală, în zona aferentă adresei terenului, a fost introdus un comutator nou. Bifarea noului comutator permite ca la introducerea datelor pentru unui imobil nou, programul să propună implicit adresa de intravilan a imobilului anterior, cu aceeași localitate și același cod poștal.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda SEGEN [Setari Generale CADGen] include o opțiune nouă. Astfel, în caseta de dialog Setari Generale CADGen, a fost inclus un comutator nou care permite ca la importul unui fișier CGXML cu comanda F21, persoanelor fizice și juridice fără adresă să le fie atribuit domicilul implicit (dacă acesta a fost setat în prealabil).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F30. Adnotari plan cadastral] a fost modificată, în cazul opțiunii de inserare pe planul cadastral a unei legende. Astfel, începând cu noul update, au fost incluse în cadrul legendei 3 articole noi.

Noile articole introduse sunt: Denumire UAT (layer [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt), Denumire intravilan (layer [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt) și Toponimie (layer [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt).

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comanda [F13. Calculul analitic al suprafetelor] include o opțiune nouă. Noua opțiune permite alegerea numărului de zecimale pentru coordonatele punctelor de contur și pentru suprafața contururilor (terenuri și/sau construcții) din cuprinsul anexei generate în format .doc (Microsoft Word) sau .txt (Notepad).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], pentru construcțiile de tip condominiu au fost introduse 10 articole noi în lista spațiilor de folosință comună. Acestea sunt:  camera tehnică, casa ascensorului, casa scării, centrala termică, coș fum, dușuri comune, rampă acces, scară acces, scări exterioare, alte spații. Astfel, numărul total al spațiilor de folosință comună a ajuns la 22.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, la importul unui fișier CGXML cu comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] au fost identificate situații de blocare a importului datorită unor erori privind valorile codurilor SIRSUP din adresele unor persoane fizice sau juridice. Această situație este întalnită numai în cazul importului unor fișiere CGXML descărcate din E-Terra. Începând cu noul update, atunci când sunt întâlnite astfel de cazuri, programul nu se va mai bloca urmând ca, după import, să se introducă o adresă validă pentru persoana sau persoanele în cauză.
● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comenzile [F3. Plasare puncte si inventare] și [F11. Plasare puncte contur] includ o opțiune nouă care permite amplasarea pe conturul parcelelor selectate (polilinii 2D închise) doar a punctelor topografice, fără amplasarea etichetelor pentru numere. În acest sens, în caseta de dialog PUNCTE pe contur parcele, în dreptul listei derulante pentru selecția layerului numerelor de punct, a fost introdus un comutator.

Implicit, noul comutator este bifat. Prin debifarea noului comutator programul va amplasa doar puncte topografice de contur, fără etichetele aferente numerelor de punct.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ a fost introdusă o comandă nouă [C12. Sterge puncte de contur parcele]. Noua comandă poate fi apelată din meniul derulant, din toolbarul Parcele  sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului C12 și confirmarea cu Enter.

Noua comandă permite ștergerea rapidă a punctelor topografice (entităților POINT) existente în vertexurile unor parcele, reprezentate în desen prin polilinii 2D închise sau deschise. Comanda are efect de ștergere doar asupra entităților POINT și - după caz - WIPEOUT din vertexurile poliliniilor selectate, nu și pentru etichetele (număr, cotă, cod) sau liniile de indicație ale acestora.

● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 MENTENANȚĂ și TOPOGRAPH10 MENTENANȚĂ, comenzile [F1. Tabel date teren] și [F5. PAD pe format A3...A0] au fost modificate prin includerea unui număr suplimentar de categorii de folosință a parcelelor din componența unui imobil. Astfel, noua listă derulantă a categoriilor de folosință cuprinde un număr de 67 de articole și este conformă cu lista categoriilor de folosință din E-Terra - pentru lucrările de cadastru sporadic.


Mai multe detalii puteti regasi in linkul dedicat updateurilor pentru aplicatiile TOPOCOM: https://topo.com.ro/noutati/update-uri-topograph