Advertise Here

Update Nou Lansat pentru CADGen 3.0 - Noiembrie 2023

Creat de TOPOCOM, Noi 04, 2023, 10:14 PM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 
● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă și pentru noua versiune BricsCAD V24.
● Începând cu noul update a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului MODPER și confirmarea cu Enter, și permite modificarea numelui și prenumelui unei persoane fizice sau a denumirii unei persoane juridice prezentă în unul sau în mai multe imobile din sectorul cadastral (desenul curent).

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 comanda [F21. Adaugare/Editare Date imobil] a fost modificată, în ceea ce privește adăugarea sau editarea înscrierilor de tip întabulare drept de servitute sau superficie din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare. Astfel, începând cu noul update aceste tipuri de înscrieri pot fi adăugate sau editate, fără a mai fi obligatorie asocierea de persoane la aceste înscrieri. Această modificare a fost introdusă (doar) ca urmare a existenței de cărți funciare electronice ce conțin astfel de înscrieri, fără persoane asociate. Pentru imobilele noi (fără cărți funciare deschise) se recomandă a se evita efectuarea unor asemenea înscrieri (adică fără asocierea de persoane), deoarece această procedură contravine modului de lucru inclus în aplicația oficială ANCPI GenerareCG.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 comanda SEGEN pentru efectuarea de setări generale include o opțiune nouă. Noua opțiune permite ca, la generarea fișierelor CGXML cu comanda F25, în secțiunea aferentă datelor individuale ale unei persoane (fizice sau juridice), rubrica Observații să nu fie completată, indiferent dacă au fost introduse sau nu date în această rubrică la momentul utilizării comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil]. Această opțiune (impusă în mod discreționar de unele OCPI-uri) este totuși una nerecomandată.


● La utilizarea comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] a fost identificată o eroare de neidentificare a imobilelor, folosind criteriul de localizare Nume Prenume/Denumire Persoana (prin selecția unui articol din lista derulantă). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 instalată doar sub AutoCAD, la utilizarea comenzii [F21Adaugare/editare date imobil] a fost identificată o eroare la introducerea/editarea numelui unei persoane juridice. Eroarea consta în preluarea unei denumiri a persoanei juridice de maxim 132 de caractere. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.


Mai multe informatii si referinte grafice se pot regasi la https://topo.com.ro/noutati/update-uri-cadgen