Update Nou lansat pentru Topograph 10 - Octombrie 2023

Creat de TOPOCOM, Oct 12, 2023, 12:21 AM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update din luna Octombrie 2023, aplicațiile TopoGraph9.0, TopoGraph10 si CADGen 3.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 
● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului POLYE și confirmarea cu Enter, și permite construirea rapidă pe ecran a unei polilinii 2D cu enclave. Practic, după apelarea comenzii se va selecta inițial polilinia 2D închisă reprezentând conturul exterior al imobilului cu enclave iar apoi, succesiv, toate poliliniile închise interioare reprezentând enclavele. După selecție, programul va genera automat pe layerul curent polilinia cu enclave necesară asocierii datelor de cadastru sistematic cu comanda F21. De asemenea, după generare, aplicația va afișa la promptul de comandă și mărimea suprafeței poliliniei în varianta de calcul analitic ce utilizează 4 zecimale, dar și în varianta cu 3 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur. La final, se poate opta pentru ștergerea sau păstrarea pe ecran a conturului exterior selectat. Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, la construcția imobilelor de pe sectorul zero, cum este – de exemplu - cazul drumurilor pe care sunt amplasați stalpi de iluminat.
● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (ultimul articol din lista derulantă), din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului AREAE și confirmarea cu Enter, și permite calculul și afișarea suprafeței unei polilinii cu enclave construită conform specificațiilor din manualul de utilizare, sau generată cu comanda POLYE. Mărimea suprafeței poliliniei cu enclave se va afișa în ambele variate de calcul (atât cu 3 cât și cu 4 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur).
● Pentru aplicația TOPOGRAPH10 a fost introdusă o comandă nouă care poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare (ultimul articol din lista derulantă), din bara de instrumente Comenzi suplimentare, din ribbon sau direct prin tastarea la promptul de comandă a cuvantului AREAE și confirmarea cu Enter, și permite calculul și afișarea suprafeței unei polilinii cu enclave construită conform specificațiilor din manualul de utilizare, sau generată cu comanda POLYE. Mărimea suprafeței poliliniei cu enclave se va afișa în ambele variate de calcul (atât cu 3 cât și cu 4 zecimale pentru coordonatele punctelor de contur).
 
După cum se știe, atunci când este utilizată comanda [B1. Import puncte topo...], codurile numerice (1-108) din fișierul de coordonate vor permite inserarea pe ecran și a semnelor convenționale individuale, aferente acestor coduri. Începând cu noul update, prin utilizarea comenzii B11, este posibilă renumerotarea codurilor din intervalul 1-108, alocând oricarui cod TopoGraph un (alt) număr de cod personal (din același interval). Această opțiune este destinată acelor utilizatori care folosesc alte numere de cod decît cele incluse implicit în aplicația TopoGraph. Practic, prin utilizarea noii opțiuni, după alocarea de numere de cod personale, programul va genera un fișier de interpretare de coduri denumit Topocode.inc, amplasat în directorul rădăcină al programului C:\TopoGraph10. În acest fel, fișierele de  coordonate cu extensia xyz sau txt (de tip PNEZCod sau PENZCod) vor putea include noile coduri personale, alocate anterior cu comanda B11. În partea centrală a casetei de dialog Coduri puncte TG a fost amplasată o lista derulantă denumită Lista corespondenta coduri simboluri, ca în imaginea anterioară. Prin alegerea oricărui articol din această listă se va putea asocia codului TopoGraph selectat, un număr de cod personal diferit. Numerele de cod personale vor putea fi introduse și utilizate ulterior în cadrul fișierelor de coordonate ce se vor importa în AutoCAD sau BricsCAD cu comanda B1.
● Pentru aplicațiile TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10 opțiunea Descarcă o imagine aeriană Microsoft Bing Maps din cadrul comenzii [H15. Google Earth...] a fost modificată.
Astfel, începând cu noul update, în caseta de dialog aferentă comenzii H15 a fost introdusă o zonă de selecție a dimensiunii minime pentru imaginea aeriană de tip jpeg ce se va descărca. Există 3 dimensiuni minime disponibile, respectiv 600m x 600m, 1200m x 1200m și 2500m x 2500m. După acționarea butonului de descărcare, se va indica pe ecran punctul central al zonei de interes situat (obligatoriu) în interiorul domeniului național stereografic 1970. Se atribuie un nume fișierului jpeg, după care programul va insera automat imaginea pe ecran. Programul va georeferenția automat imaginea inserată pe ecran și va genera și fișierul de georeferențiere cu același nume și cu extensia jgw. Rezoluția implictă a imaginilor este de 1200 x 1200 de pixeli, indiferent de mărimea zonei de acoperire selectate din lista derulantă. De aceea, pentru obținerea maximei clarități, se recomandă inserarea de imagini succesive, prin utilizarea unei zone de acoperire minime de 600 x 600 m. Pe canalul de youtube al aplicației TopoGraph este disponibil un tutorial video, cu descrierea etapelor necesare pentru inserarea în AutoCAD sau BricsCAD a unei imagini aeriene folosind serviciul Microsoft Bing Maps:
Mai multe informatii si referinte grafice se pot regasi la https://topo.com.ro/noutati/update-uri-topograph