Update Nou Lansat pentru Topograph 10 - Septembrie 2023

Creat de TOPOCOM, Sep 10, 2023, 11:55 PM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update din luna Septembrie 2023, aplicațiile TopoGraph9.0, TopoGraph10 si CADGen 3.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 

● Aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 a fost actualizată, în ceea ce privește modul de pregătire, adăugare de date și de export al fișierelor CGXML pentru imobilele cu enclave. Aceste modificări au fost impuse de apariția noii versiuni (1.0.0.7.) a aplicației oficiale GenerareCG. Potrivit noilor reguli impuse de ANCPI, la construcția imobilelor cu enclave se interzice utilizarea culoarului artificial de legătură (cu lățime) dintre enclavă și conturul exterior al imobilului. În manualul de utilizare al secțiunii de cadastru general din TOPOGRAPH10 a fost introdus, la pagina 5, un capitol nou denumit Reguli privind construcția poliliniilor pentru imobilele cu enclave.
●Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată prin amplasarea în caseta de dialog principală a 4 controale (butoane-imagine) noi. Noile controale permit modificarea ordinii înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, prin ridicarea sau coborârea cu un rând a unei înscrieri selectate. Se va acorda atenție la utilizarea acestor noi opțiuni. Se menționează că înscrierile trebuie introduse obligatoriu în ordinea cronologică a actelor de proprietate sau posesie.
●Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost modificată în privința articolelor ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (în cazul selecției unui imobil fără date asociate). Astfel, la acționarea butonului-imagine privind elementele ce pot fi importate dintr-un fișier CGXML (cel evidențiat cu verde în imaginea anterioară), a fost introdus un articol nou. Noul comutator introdus permite importul (sau nu) al datelor specifice unităților individuale dintr-un fișier CGXML, în cazul contrucțiilor de tip condominiu. Dacă la importul efectiv al fișierului CGXML (în condițiile în care noul comutator a fost bifat) au fost deja introduse unități individuale, programul va afișa o casetă de avertizare privind suprascrierea acestora sau de renunțare la operația de import.
●Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10, la generarea fișierelor CGXML cu comenzile F25 sau F22, în unele situații a fost identificată o eroare de scriere (în fișierele CGXML sau anexe) a prenumelor persoanelor fizice (prin adăugarea în textul prenumelor a unor caractere suplimentare de tip punct). Această eroare survenea doar în cazul persoanelor fizice cu același nume și același prenume, cu sau fără CNP-uri identice. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.
● Pentru aplicația de cadastru sistematic TOPOGRAPH10 instalată (doar) sub AutoCAD, în cazul imobilelor cu numere CADGEN compuse din mai mult de 10 cifre s-au identificat erori la generarea fișierelor CGXML și a livrabilelor textuale (registre, opis, fișe). Utilizarea unor numere CADGEN (din 14 caractere) e o practică specifică lucrărilor de întabulare sistematică a fondurilor forestiere (unde la stabilirea numerelor CADGEN se folosesc codurile SIRUTA + numerele UP-urilor + numerele UA-urilor etc). Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.
● Pentru aplicațiile de cadastru TOPOGRAPH9.0 și TOPOGRAPH10, la generarea unui tabel recapitulativ al încăperilor cu comanda [F9. Tabel incaperi], a fost introdusă o opțiune nouă ce permite salvarea datelor încăperilor introduse într-un fișier cu extensia csv. Opțiunea este utilă în cazul în care unitatea individuală pentru care se dorește inserarea tabelului recapitulativ conține un număr mare de încăperi. Astfel, după selecția conturului unei încăperi, în caseta de introducere a datelor acesteia a fost amplasat un buton nou care permite generarea unui fișier csv al tuturor încăperilor introduse până la acel moment.
După acționarea noului buton Salveaza fisier csv încăperi programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea locului fișierului csv, propunând denumirea implită: DateIncaperi.csv. La fiecare apelare a comenzii [F9. Tabel incaperi], începând cu noul update, programul va afișa o casetă de dialog nouă ce permite pornirea selecției încăperilor (când se începe cu o nouă unitate individuală) sau utilizarea unui fisier csv al încăperilor existente (când se dorește preluarea datelor introduse într-o etapă anterioră și continuarea selecției).
 

Descoperă toate îmbunătățirile incluse in acest update aici:
Noutăți TopoGraph | Noutăți CADGen