Update Nou Lansat pentru Topograph 10 - IUNIE 2023

Creat de TOPOCOM, Iun 22, 2023, 03:55 PM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update lansat in luna Iunie 2023, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 
Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 a fost introdusă comanda nouă ASIDEL (ASociere IDentificatori ELectronici). Comanda poate fi apelată din lista comenzilor suplimentare, din ribbon sau din bara de instrumente Comenzi suplimentare. Comanda permite asocierea de identificatori electronici tuturor imobilelor cu date asociate din desenul curent. După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru selecția fișierului CSV de corespondență.
Această comandă este utilă în cazul UAT-urilor în care, lucrările de cadastru general au fost finalizate parțial sau integral. Sunt necesare fișierele .dwg ale sectoarelor cadastrale (imobile cu date asociate pe layerul TERENURI) și fișierul .csv de corespondență (după modelul descris anterior). În acest fel, primăriile își vor putea actualiza baza de date grafică la nivel sectorial sau a întregului UAT și își vor putea gestiona ulterior fondul cadastral propriu (alipiri, dezlipiri, actualizări de date imobile, identificări de imobile, rapoarte parcelare etc). Comanda nu are efect asupra imobilelor care conțin construcții de tip condominiu, pentru care se va aplica individual comanda F21.
 
Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 comanda RAPORT pentru generarea raportului parcelar a fost modificată. Astfel, începand cu noul update raportul parcelar generat ca fișier de tip .xls va include două rubrici noi (coloanele S și T) pentru suprafețele din intravilan și de extravilan aferente fiecărui imobil.
 
Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10 comanda F26. Import polilinii din CGXML a fost modificată. Astfel, în componența raportului parcelar CGXML în format .xls au fost introduse 3 rubrici noi pentru mențiunile parcelelor (coloana R), observațiile terenului (coloana I) și tipul de imobil (împrejmuit/neîmprejmuit – coloana C).
 
Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph10 și CADGen3.0 a fost identificată o eroare în cadrul comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil. Concret, la acționarea butonului Editare pentru o înscriere în partea a 2-a de tipul Înscrierea posesiei, câmpul aferent detaliilor de drept apărea inactiv, iar textul pentru detalii drept nu se afișa. Începand cu noul update, această eroare (care afecta și fișierul .cgxml generat cu comanda F25), a fost eliminată.
 
Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 a fost introdusă comanda nouă J17. Linie cu panta impusa. Comanda permite construirea pe ecran a unei linii de pantă ca entitate LINE sau (3D)POLYLINE prin indicarea punctului de start, a unui punct pe direcția liniei de pantă, a lungimii (2D sau 3D) a liniei și a valorii procentuale a pantei. Comanda poate fi apelată din submeniul J. Polilinii 3D, din ribbon sau din bara de instrumente Polilinii 3D.
 
Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda F90. Foaia colectiva a fost completată cu două opțiuni noi. Astfel, în caseta de dialog Anexa 19 – Foaia colectiva au fost amplasate două comutatoare noi. Primul comutator nou (evidențiat cu roșu în imaginea de mai jos) permite completarea în foaia colectivă (generată în Excel) a coloanelor pentru codul UI și numărul cărții funciare individuale. Cel de-al doilea comutator (evidențiat cu albastru în imaginea de mai jos) permite alegerea numărului de zecimale de la numărătorul cotelor indivize de teren.
 
Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda E1. Profil longitudinal teren include o opțiune nouă, pentru cazul utilizării unui fișier de coordonate cu cote proiectate (cu doua Z-uri pe fiecare linie). Noua opțiune permite includerea în tabelul de subsol a unei rubrici noi conținând diferențele dintre cotele proiectate și cotele terenului.
Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 comanda H15. Google Earth... a fost modificată prin adăugarea unei opțiuni noi. Butonul Descarcă o imagine aeriană din Microsoft Bing Maps permite descărcarea și salvarea unei imagini aeriene te tip jpeg cu ajutorul serviciului online Microsoft Bing Maps. Comanda poate fi utilizată numai de către utilizatorii care dețin un cont de bază Microsoft Bing Maps.
După obținerea și introducerea contului Microsoft Bing Maps, se acționează butonul Descarcă o imagine aeriană din Microsoft Bing Maps și se vor indica cu mouse-ul pe ecran, colțurile diagonale ale zonei de interes. Zona de interes trebuie să fie situată integral în interiorul domeniului național stereografic 1970. Imaginea obținută cu denumirea Aerial.jpg va avea o dimensiune prestabilită de 2000 x 1500 pixeli și va acoperi o zonă mai mare decât cea indicată pe ecran. În câmpul imaginii descărcate, zona rectangulară selectată va fi afișată printr-un poligon de culoare roșie. După salvare, imaginea aeriană va putea fi inserată în desen și se va putea georeferenția cu ajutorul comenzii D14 (subopțiunea Georeferențiază o imagine raster). Pentru georeferențiere se vor utiliza colțurile poligonului din interiorul imaginii. Butonul-imagine Info ? din partea dreapta-jos a casetei inițiale permite afișarea unei casete informative cuprinzând pașii necesari descărcării și salvării unei imagini.