Update Nou Lansat pentru Topograph 10 - Aprilie 2023

Creat de TOPOCOM, Apr 05, 2023, 12:17 PM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph9.0, TopoGraph10 si CADGen 3.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update, aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2024.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda A2. Caroiaj topografic include o opțiune nouă ce permite alegerea - după caz - a pozițiilor de plasare a textelor coordonatelor în dreptul marcajelor (cruciulițelor) caroiajului. De asemenea, caseta de dialog include și două opțiuni privind aspectul grafic al cruciulițelor, respectiv cu mijloc întrerupt (conform Atlasului de semne convenționale ediția M.A.I.A. 1978) sau fără mijloc întrerupt.

● Conform prevederilor Art. 225, alin. (1) lit. e) și h) din Ordinul 600/2023 referitoare la documentele aferente documentațiilor cadastrale pentru recepția planului parcelar, sunt obligatorii fișierele .cgxml ale imobilelor din componența planului parcelar. De aceea, în cazul acestor lucrări, aplicația TopoGraph10 permite asocierea datelor de cadastru sistematic cu comanda F21. Adaugare/editare date imobil după care, se pot genera fișierele .cgxml pentru imobilele din tarla cu comanda F25. Genereaza fisiere CGXML. Având în vedere faptul că imobilele din cadrul planului parcelar conțin în această etapă date de cadastru sistematic, începând cu noul update comanda F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls permite generarea anexei 32 - Tabel parcelar, direct prin selectarea imobilelor cu date asociate din tarla. În tabelul parcelar generat, în coloana nr. 1 Nr. crt. (ordinea în tarla) se vor înscrie numerele CADGEN introduse cu ocazia asocierii datelor de cadastru sistematic.
Opțiunea generării anexei 32 - Tabel parcelar cu comanda F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls este disponibilă și în cazul versiunii actualizate a aplicației TopoGraph9.0.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda A3. Inserare format plansa a fost modificată în sensul că orice format de planșă inserat în desen ca bloc va fi recunoscut automat de program atunci când sunt utilizate ulterior comenzile A4. Creeaza layout plansa și GEOTIFF (genereaza PDF si TIF georeferentiat).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, în caseta de dialog Opțiuni layout plansa aferentă comenzii A4. Creeaza layout plansa,  butoanele radio 2 și 3 au fost redenumite.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F19. Proiect Documentatie Cadastrala include modificări referitoare la anexa 13 - Cerere de recepție si înscriere

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F19. Proiect Documentatie Cadastrala include modificări referitoare la anexa 15 - Memoriu tehnic. Astfel, sectiunea 6. Operatiuni de specialitate realizate a fost extinsă la un numar de 50 de rânduri disponibile. De asemenea, pentru secțiunea 2. Tipul lucrarii a fost introdus un câmp editabil (util în special pentru lucrările de recepție tehnică ce pot include în titlul lucrării date descriptive suplimentare).

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, în cadrul comenzilor F1. Tabel date teren și F5. PAD pe format A3...A0, în listele categoriilor de folosință ale parcelelor a fost introdusă singura categorie de folosință lipsă, respectiv HL - lacuri de acumulare.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda F8. Titlu releveu a fost actualizată conform prevederilor noului Ordin 600/2023, în sensul eliminării rubricii aferente suprafeței terenului.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, la generarea fișierelor cgxml cu comanda F25 a fost identificată o eroare de scriere a diacriticelor românești în campul aferent numărului de carte funciară veche din secțiunea Land. Eroarea survenea numai atunci când aplicația era instalată sub AutoCAD. Începând cu noul update, această eroare a fost eliminată.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda SEGEN pentru efectuarea setărilor generale include o opțiune nouă pentru fișele de date ale imobilelor. Noua opțiune permite înscrierea datelor executantului nr. 2 atunci când executantul nr. 1 este o persoană juridica autorizată (introdusă la inițializarea lucrării de cadastru general), iar executantul nr. 2 este o persoană fizică autorizată cu calitatea de angajat al persoanei juridice autorizate nr. 1.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, în caseta de dialog a setărilor generale a comenzii SEGEN, vechiul comutator din partea stânga-jos care permitea eliminarea din cgxml a persoanelor asociate servituților și superficiilor, a fost eliminat. În locul acestuia, au fost amplasate două comutatoare noi care permit în mod separat eliminarea din fișierele cgxml a persoanelor asociate servituților, respectiv superficiilor. În imaginea anterioară, noile comutatoare sunt evidențiate cu dreptunghiul de culoare verde.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comanda C2. Plasare puncte si inventar a fost modificată în sensul introducerii posibilității de continuare a comenzii prin selectarea secvențială a poliliniilor.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda F26. Polilinii imobile din CGXML a fost completată prin adăugarea unui articol nou care poate fi importat din fișierele CGXML. Astfel, începând cu noul update, în interiorul poliliniilor terenurilor poate fi amplasat și un text reprezentând categoriile de folosință ale parcelelor din componența imobilelor (de ex. 1A sau 1A,2CC,3F etc). În mod implicit, textele categoriilor de folosință se vor amplasa pe layerul Categorii_txt.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comenzile F0, F1, F2, F4, F6, F7, F8 și F9 din secțiunea de cadastru sporadic au fost modificate astfel încât, la indicarea punctelor de inserare a componentelor (titlu PAD, tabel date teren, tabel date construcții, tabel subsol PAD, tabel alipire/dezlipire etc), programul va comuta modul Object Snap pe ENDpoint. Această facilitate a fost introdusă pentru creșterea productivității lucrului, având în vedere că aceste elemente grafice trebuie amplasate întotdeauna în imediata vecinătate a chenarului planșei, respectiv în partea din dreapta-sus sau dreapta-jos a formatului planșei.

● Pentru aplicațiile TopoGraph9.0 și TopoGraph10, comenzile F2 si F5 includ două opțiuni referitoare la numărul de zecimale ale suprafețelor construite ale construcțiilor din subtabelul B. Date referitoare la constructii din anexa 16 - PAD.

● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph10, comanda RAPCON a fost modificată în sensul introducerii variantelor de generare a unui raport al construcțiilor complet, pentru construcțiile fără acte, cu acte sau pentru ambele categorii, iar raportul de tip Excel generat a fost modificat. La apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea opțiunii dorite.

Mai multe detalii puteti regasi in linkul urmator: https://topo.com.ro/noutati/update-uri-topograph