Advertise Here

Update Nou 4 noiembrie 2020 - Descarca ultima versiune de la www.topo.com.ro

Creat de TOPOCOM, Noi 04, 2020, 11:56 a.m.

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

În cadrul noului update, aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:
 
● Începând cu 03 noiembrie 2020 aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă și pentru noul BricsCAD V21 versiunile PRO, BIM, Mechanical și Ultimate.
● Începând cu noul update, pentru aplicația de cadastru sistematic CADGen3.0 este disponibilă o comandă nouă: PLANSA. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului PLANSA la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Comanda permite editarea (modificarea) numărului de planșă, pentru o selecție de imobile cu date asociate din desen și este utilă în cazul în care toate imobilele din sectorul cadastral se află intr-un singur desen (fișier .dwg), dar se dorește ca imprimarea să se facă pe planșe racordabile. În această situație, după apelarea comenzii PLANSA se vor selecta toate imobilele aferente unei planșe, după care se va introduce noul număr de planșă.
Avantajul utilizării acestei comenzi constă în faptul că, în opisul alfbetic al titularilor (care se va genera ulterior cu comanda F22), coloana aferentă numerelor de planșă se va completa corespunzător. Pentru imobilele străbătute de linia de racordare dintre două sau mai multe planșe se va proceda astfel: Se va apela comanda PLANSA și se vor selecta numai aceste imobile. În caseta de introducere a numărului de planșă se va introduce (de exemplu) 1,2 sau 1,3 (în funcție de numerele planșelor în care aceste imobile se regăsesc parțial). La final, programul va afișa numărul de imobile pentru care a fost actualizat numărul planșei și va permite colorarea imobilelor, cu sau fără copierea acestora în clipboard.
● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], procesul de import al unui fișier CGXML cu construcții se oprea dacă programul identifica o valoare incorectă pentru câmpul cod grupa destinație (tabela BUILDING, coloana BUILDINGDESTINATION). Începând cu noul update, programul va afișa o casetă informativă și nu va mai opri importul fișierului cgxml. După import, se vor face corecțiile necesare.
Aceeași eroare a fost eliminată și din cadrul comenzii [F26. Polilinii imobile din CGXML], care se întrerupea la momentul citirii unui fișier cgxml cu valori incorecte pentru câmpul cod grupa destinatie.
● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], după editarea informațiilor unei persoane dintr-un imobil cu date asociate și, respectiv, salvarea tuturor datelor imobilului, programul afișa o casetă de actualizare a listei de persoane. Începând cu noul update a fost eliminată această caseta informativă și a fost eliminat timpul de așteptare necesar actualizării listei de persoane din sectorul cadastral.
● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, în cazul imobilelor cu posesii (având o înscriere de tip Întabulare drept proprietate și o înscriere de tip Notare) s-a constatat că, în cazul existenței mai multor posesori la înscrierea de tip Notare, în opisul alfabetic, Suprafața în posesie era alocată unui singur posesor. Începând cu noul update această eroare a fost eliminată.