Simboluri topo | Semne rutiere | Inserează legendă plan | Creează model taluz

Creat de TOPOCOM, Mai 28, 2020, 11:28 AM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

COMANDA D1. Simboluri topo...
Comanda permite inserarea de semne convenționale topografice individuale în desen, pe layerul curent. Aplicația dispune de 112 semne convenționale tipizate ce se regăsesc în subdirectorul Simboluri al programului. Forma și dimensiunile simbolurilor corespund Atlasului de Semne Convenționale Tipizate (ediția M.A.I.A. 1978). Semnele convenționale (ca blocuri) se pot insera individual sau multiplu, fie prin specificarea fiecărei poziții prin pick, fie prin plasarea într-un punct topografic (TG) pentru care s-a precizat numărul.

COMANDA D2. Semne rutiere...
Comanda permite inserarea în desen pe layerul curent a simbolului aferent unui semn rutier. Aplicația dispune de 145 de semne rutiere tipizate ce se regăsesc în subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Simboluri. Dacă până la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 descrisă anterior). La fiecare inserare simbolul aferent semnului rutier va avea dimensiunile adaptate scării curente a planșei. Comanda permite inserarea simbolurilor numai prin indicarea punctului de inserare prin pick cu mouse-ul. După apelarea comenzii programul va afișa o casetă de dialog de selecție grafică a semnului rutier dorit.

COMANDA D3. Inserează legendă plan
Comanda permite plasarea unei legende conținând semnele convenționale, semnele rutiere și tipurile de linii utilizate în desenul curent. După apelarea comenzii programul solicită punctul central al titlului legendei. Legenda se va insera sub formă de block cu dimensiuni adaptate conform scării curente a planșei. După indicarea punctului central al titlului (LEGENDA) programul va verifica prezența în desen a tuturor elementelor existente și va insera o legendă. Dacă până la momentul apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior).

COMANDA D4. Simbol scară numerică
Comanda permite inserarea pe desen a simbolului de scară numerică corespunzător scării curente a planului topografic. Dacă anterior apelării comenzii nu a fost setată o scară a planșei, atunci programul va afișa mai întâi caseta de selecție a scării (conform comenzii A1 - descrisă anterior). După apelare programul va solicita un punct de inserare central al titlului scării numerice.

Descarcati si testati GRATUIT timp de 30 zile pe un plan prestabilit TOATE functiile aplicatiei de la adresa https://www.topo.com.ro/aplicatii-topografie/topograph