Update nou TopoGraph 7.1 & CADGen 2.0 * Noiembrie 2018

Creat de TOPOCOM, Noi 02, 2018, 11:12 AM

« precedentul - următorul »

TOPOCOM

UPDATE 01 nov. 2018 - https://topo.com.ro/cadgen/ | https://topo.com.ro/topograph/

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri, ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor etc).
Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și fără segmente curbe.
Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc). Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0.