Topograf Online

Documentații tehnice => Manuale, broșuri, ghiduri de utilizator => Subiect creat de: TOPOCOM din Oct 13, 2020, 10:26 AM

Titlu: Servicii CAD rapide disponibile pentru topografie inginerească și cadastru
Scris de: TOPOCOM din Oct 13, 2020, 10:26 AM
Servicii CAD rapide disponibile pentru topografie inginerească și cadastru

https://www.topo.com.ro/servicii-rapide-cad (https://www.topo.com.ro/servicii-rapide-cad)

Serviciile descrise mai jos se adresează celor care nu doresc achiziționarea aplicațiilor TOPOGRAPH sau CADGEN, dar au de rezolvat task-uri/proiecte locale rapide și/sau pentru o perioadă determinată. Pentru utilizarea unuia din serviciile CAD rapide se va transmite un e-mail pe adresa [email protected]com.ro (http://com.ro/) în care se va specifica un cod al serviciului dorit (ex: SR0002), fișierul dwg/dxf/xyz/txt și toate detaliile tehnice necesare serviciului solicitat sau se va completa formularul de contact de la sfarsitul paginii.

1. SR0001: Raportarea la scară în AutoCAD/BricsCAD a unui set de puncte topografice cu coordonate rectangulare (stereo 70)
2. SR0002: Realizarea modelului tridimensional (TIN) al unui teren și a curbelor de nivel normale și principale în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client
3. SR0003: Realizarea profilului longitudinal al unui teren în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client
4. SR0004: Realizarea profilului transversal al unui drum în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client
5. SR0005: Realizarea de profile transversale multiple ale unui drum în baza modelului TIN și a axului longitudinal al drumului
6. SR0006: Realizarea profilului longitudinal al unui traseu de canalizare în baza unui fișier de coordonate rectangulare transmis de către client
7. SR0007: Amplasarea de puncte topografice de contur în punctele de inflexiune ale unor polilinii 2D (parcele) dintr-un fișier dwg/dxf
8. SR0008: Extragerea de coordonate din entități grafice (de tip POINT, POLYLINE, LINE, ARC, TEXT, INSERT, 3DFACE) dintr-un fișier dwg/dxf și salvarea acestora într-un fișier ASCII de tip PNEZ cu extensia xyz
9. SR0009: Crearea modelului tridimensional al unui teren din interiorul unei polilinii 2D închise, folosind elevații interioare preluate din GOOGLE EARTH
10. SR0010: Crearea unui fișier cu extensia kml pentru afișarea în Google Earth a unui set de polilinii 2D dintr-un fișier dwg/dxf
11. SR0011: Calculul volumului unui depozit (umplutură) sau a adâncimii unui rezervor (săpătură) prin utilizarea unui fișier de coordonate al punctelor de pe suprafața măsurată (a depozitului sau rezervorului) și specificarea cotei planului orizontal
12. SR0012: Crearea unei fișe de măsurători prin tehnologie GNSS în format Microsoft Excel în baza unui carnet de teren în format rw5 (exportat de aplicația SurvCE) transmis de client
13. SR0013: Amplasarea pe un desen dwg/dxf transmis de client a conturului trapezului GAUSS care încadrează desenul la o scară specificată (minim 1:2000)
14. SR0014: Proiectarea unei platforme orizontale pe model TIN al unui teren transmis de client
15. SR0015: Crearea fișelor de date ale imobilelor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client
16. SR0016: Crearea registrelor cadastrale ale imobilelor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client
17. SR0017: Crearea opisului alfabetic al titularilor în format xls și pdf în baza fișierelor CGXML transmise de client
18. SR0018: Livrarea unui fișier dwg/dxf conținând geometriile imobilelor (polilinii 2D pentru terenuri și construcții) în baza unui set de fișiere CGXML transmise de client
19. SR0019: Verificarea topologiei poligonale pentru un set de imobile (polilinii 2D închise) aferente unui sector cadastral
20. SR0020: Livrarea unui fișier de tip kml pentru Google Earth conținând geometriile imobilelor (contururi pentru terenuri și construcții) în baza unui set de fișiere CGXML transmise de client